Contact Us

ติดต่อเรา

พวกเราทีม กรีนสวิลล์ ใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างจริงใจ สนใจการสั่งผลิตสินค้า หรือ มีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ

Name

Email

Subject

Message


สำนักงานใหญ่ / โรงงาน

บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 ถนน ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร

0-2326-1305-9

เบอร์มือถือ

ภายในประเทศ

  • 063-206-0015
  • 063-206-0016
  • 063-206-0017
  • 063-206-0068

ส่งออก

  • +66 63 2288563
  • +66 63 2061162
โทรสาร

0-2326-1010

อีเมล

infogvl@greensville.co.th