Contact Us

ติดต่อเรา

พวกเราทีม กรีนสวิลล์ ใส่ใจในบริการลูกค้าอย่างจริงใจ สนใจการสั่งผลิตสินค้า หรือ มีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ

  Name

  Email

  Subject

  Message


  สำนักงานใหญ่ / โรงงาน

  บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
  33, 34 ซอยฉลองกรุง 31 ถนน ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

  โทร

  0-2326-1305-9

  เบอร์มือถือ

  ภายในประเทศ

  • 063-206-0015
  • 063-206-0016
  • 063-206-0017

  ส่งออก

  • +66 63 2288563
  • +66 63 2061162
  โทรสาร

  0-2326-1010

  อีเมล

  infogvl@greensville.co.th