Services

ด้านบริการของเรา

กรีนสวิลล์ เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทชั้นนำของคนไทย ที่มีความสามารถในการผลิตสินค้า ตอบสนองตรงความต้องการ ที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า เราเป็นมากกว่าผู้ผลิต เราสามารถที่จะให้คำปรึกษา กับคุณในทุกๆด้าน

บริการครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การประเมิน และทดสอบผิว
ทดสอบทางจุลชีววิทยา
บริการให้คำแนะนำด้านการตลาดแก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ
บริการเดินพิธีการ เพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ
บริการออกแบบและพัฒนาสินค้า
วิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติ
บริการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
การส่งออก
บริการหลังการขาย